zdrowy kiełek
Ekologiczny Koszyczek Rumianku 25g Dary Natury Zobacz większe

Ekologiczny Koszyczek Rumianku 25g Dary Natury

Rumia­nek dzięki swoim wła­ści­wo­ściom lecz­ni­czym korzyst­nie wpływa min. na mię­śnie całego orga­ni­zmu, umoż­li­wia­jąc ich roz­luź­nie­nie. Oso­bom cier­pią­cym na zabu­rze­nia układu pokar­mo­wego zaleca się picie her­batki rumian­ko­wej, która łago­dzi napię­cia jamy brzusz­nej, pomaga rów­nież w łago­dze­niu kolki u nie­mow­ląt, uśmie­rza ból brzucha. Koi układ nerwowy i ma działanie przeciwzapalne.

Skład: 100% koszyczki polskiego eko rumianku

DARY

Więcej szczegółów

4 Przedmioty

Cena:6,39 zł

_ +