Polityka prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach właściciela serwisu www.zdrowykielek.pl za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.


I. Informacje ogólne.

1. Właścicielem serwisu 1. www.zdrowykielek.pl jest Małgorzata Markowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZDROWY KIEŁEK Małgorzata Markowska z siedzibą w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 14 A lok. 12, NIP: 542 – 261 – 62 – 23, REGON: 200765506.

2. Użytkownikiem serwisu jest podmiot, na którego rzecz właściciel serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną lub na podstawie zawartej umowy.

3. Poprzez zamówienie należy rozumieć zgłoszenie użytkownika wysłane drogą elektroniczną do serwisu w celu nabycia oferowanych przez właściciela serwisu produktów.

II. Informacje zawarte w ofertach.

1. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach poprzez:

a) dobrowolnie wprowadzenie danych przez użytkowników w momencie składania zamówienia,

b) gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

2. Serwis może ponadto zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Dane użyte w zamówieniu mogą być udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodą użytkownika.

4. Dane podane w zamówieniu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów właściciela serwisu.

5. Dane podane w zamówieniu są przetwarzane w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego, a także w celu pełnej i sprawnej obsługi handlowej użytkownika.

III. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu identyfikacji oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika serwisu oraz w celu optymalizacji funkcjonowania oraz bezpieczeństwa serwisu. Pliki cookies zawierają dane domeny, z której pochodzą, określają czas przechowywania ich na komputerze użytkownika jak również posiadają przypisany numer.

5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

a) „sesyjne”, które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

b) „stałe”, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia stosowania plików cookies jednakże ograniczenie to może mieć wpływ na funkcjonalność i dostępność niektórych funkcji zawartych na stronach internetowych serwisu.

7. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

IV. Udostępnienie danych.

1. Przesłanie przez użytkownika zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez serwis w celu realizacji usług, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833 wraz ze zmianami).

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji usług jest właściciel serwisu.

3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych w celu kontroli i weryfikacji, a także ma prawo wystąpić do Administratora z wnioskiem o usunięcie swoich danych osobowych.

4. Dane udostępnione w serwisie podlegają udostępnieniu osobom trzecim wyłącznie w granicach prawem dozwolonych.

5. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

6. Właściciel serwisu ma prawo udzielania informacji zebranych przez serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

V. Postanowienia końcowe.

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obwiązującej w serwisie polityce prywatności, a wynikających z istniejących lub wprowadzanych w przyszłości standardów, technologii, a także wymagań dotyczących prowadzonej działalności z wykorzystaniem internetu, jak również zmian wynikających z przepisów prawa.

IV. Udostępnienie danych.

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego jest sprzedający – właściciel serwisu internetowego zdrowykielek.pl.
  2. Dane osobowe klientów sklepu są przetwarzane w celu realizacji zamówień i związanych z nimi umów kupna sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy– w oparciu o art. 6 ust 1 lit b rozporządzenia parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe klientów mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego polegającego na przesyłaniu ofert i informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (newsletter). Przetwarzanie takie odbywa w prawnie uzasadnionym celu Administratora - w oparciu o art. 6 ust 1 lit f RODO. Jednakże rozpoczęcie przesyłania informacji związane jest z uzyskaniem zgody klienta na podstawie art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym są podmioty prowadzące na zlecenie administratora: obsługę techniczną sklepu (Rutcom Sp z o.o.) oraz obsługę księgową ( EF-KA C. Stajniak i Wspólnicy Spółka Jawna)
  4. Dane przechowywane będą przez okres 5 lat z uwagi na wymogi związane z prowadzeniem rozliczeń podatkowych.
  5. Klienci sklepu posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również do ich przenoszenia.
  6. W sytuacji, gdy klient stwierdzi, że przetwarzanie danych przez administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 606-950-000, fax.: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego oraz obsługi składanych za jego pośrednictwem zamówień.
  8. Przetwarzanie podanych przez Klienta danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

Partnerzy

Betteryou

Bezgluten

Biolatte

Biolaven

Bio Planet

Bonimed

Dary Natury

Denver Foods

Mercola

Nature Science

Fushi

Goldex

Incola

Zielko

Joy Day

Viridian

Swanson

Your Natural Side

Manuka

Sylveco

KosmetykiDLA

Formeds

Newsletter

Chcesz być na bieżąco z naszą ofertą i aktualnymi promocjami?

Zapisz się do newslettera